Therese från konsumentvägledningen kom och berättade om rättigheter och skyldigheter man har som konsument. 

Hon pratade om konsumentfrågor, lagstiftning, vad man ska tänka på med mera...