Torsdag 16 mars började vi så fröer inför våren/sommaren: