Hanna från budget och skuldrådgivningen berättade om stöd och hjälp vid skulder och tips kring vardagsbudget...