Vi tackade av Marianne som går i pension på Fredag.

(Marianne andra från vänster i främre raden)