En gång i veckan behöver akvariet städas för att 🐠🐡🐟 ska må bra.

Gör så här:

1. Hämta de 4 hinkarna och slangen i tvättstugan. De här hinkarna  används bara till akvariet!!

Ta med några trasor från städskrubben. Det kan bli lite blött ☺️

2. Släck lysröret, lyft bort lysrör och glasskivor som ligger ovanpå akvariet.

Ställ dem på högkant till vänster om akvariet.

3. Skrapa bort alger från insidan av glaset med lilla skrapan med vasst blad som ligger i lådan under akvariet. Akta silikonet i kanterna!

4. För att skapa ett vakuum så att vattnet rinner från akvariet ner i hinkarna: håll slangens ände utan munstycke högt och täck över öppningen med tummen. Stoppa ned slangens munstycke i vattnet så det fylls med vatten. Höj upp munstycket fyllt med vatten och låt det rinna ned i slangen, släpp taget med tummen så vattnet börjar rinna ut i hinken. Sänk ned munstycket i vattnet igen.

Tryck ned munstycket i gruset, så allt skräp kommer med. Fyll de fyra hinkarna med akvarievattnet.

5. Bär hinkarna till städskrubben och töm ut dem i vasken. Fyll hinkarna med nytt vatten från kranen. Viktigt att temperaturen är mellan 24-30 grader.

Bär tillbaka hinkarna och ställ dem vid akvariet.

6. Kolla pumpen! Öppna luckan på toppen och ta ur skumgummi-filtret. Spola det rent under vattenkranen i städskrubben. Sätt tillbaka det. 


Se till att pumpen fungerar när strömmen sätts på igen. Fäst den så att vattenstrålen blåser ut under vattenytan.

7. Häll tillbaka vattnet försiktigt, så det inte rörs om för mycket i akvariet.

Vattnet ska nå upp till lite över metallkanten. Hämta mer vatten om det inte räcker.

7. Häll i AquaSafe som gör vattnet ”fiskvänligt”. 5 ml. per hink vatten. Se markering på korken.

8. Häll i 10 ml. växtnäring. Se markering på korken. 

9. Ge mat enligt instruktion.

Allt finns i lådan under akvariet.

10. Anteckna i kalendern som ligger i lådan.

11. Lägg tillbaka glasskivorna. Se till att pumpen är fri och att det blir en öppning längs främre långsidan där man kan hälla i mat.

 12. Lägg tillbaka lysröret ovanpå glasskivorna. Tänd lysröret!

13. Ställ tillbaka hinkarna i tvättstugan en och en, så de torkar. Skölj ur slangen och häng den på tork. Nedersta korgen är för akvariesaker.

Bra jobbat! 🐠🐡🐟